SOLIDWORKS KULLANMAK İÇİN 5 NEDEN

Üreticiler otomasyonu niçin bu kadar benimsedi? Bunun temel sebebi otomasyonun rekabette birçok avantaj sağlamasıdır. Ürün geliştiricilerinin klasik, tek noktalı 3D modelleme ve 2D teknik resim çözümlerinin özelliklerini aşan tasarım, iş akışı ve veri gereklilikleriyle karşı karşıya kalması, söz konusu otomasyon ve veri paylaşımı taleplerini karşılamak için tasarımcıların entegre bir 3D ürün geliştirme sistemi kullanmasını gerektirir. İşte SOLIDWORKS tam olarak bu noktada karşımıza çıkıyor.

Entegre SOLIDWORKS çözümleri ile ürün geliştirme ve üretim organizasyonları, söz konusu otomasyon dönüşümünü yönlendirebilir. SOLIDWORKS 3D ürün geliştirme ekosistemine geçişin sağladığı en önemli beş nedeni sizlerle paylaşıyoruz.

1.NEDEN: ÜRETKENLİĞİ ARTIRIN

Kaliteden ödün vermeden ya da gereksiz masraflar yapmadan üretkenliği ve ürün geliştirme-üretim hacmini artırmak, tüm üreticiler için nihai hedef ve başarı için kritik bir faktördür. Ürün geliştirme veya üretim süreciyle ilgili hiç kimsenin kendi görev veya işlevine başlamak için verileri beklemesi gerekmediğinde, geliştirme ve üretim döngüleri daha kısa sürerek nihayetinde pazara sunma süresini de kısaltır. SOLIDWORKS gibi bir tam entegre 3D ürün geliştirme çözümü her işlevin sürecin merkezinde doğrudan ana 3D ürün verisiyle çalışmasına olanak sağlar. Tüm uygulamaların sorunsuz entegrasyonu verileri içe aktarma, dışa aktarma, tercüme etme, dönüştürme, yeniden oluşturma ya da onarma ihtiyacını ortadan kaldırarak birçok alanda zaman kazanmayı sağlarken, ürün geliştirme ve üretim için eş zamanlı bir yaklaşımı destekler. Entegre 3D ürün geliştirme ortamı, üretime geçmeden önce tasarımı üretilebilirlik sorunları açısından daha kapsamlı analiz etmeyi destekleyerek zaman kazandırmaya ek olarak SOLIDWORKS CAM gibi araçlarla ve SOLIDWORKS Model Tabanlı Tanımlama (MBD) yazılımı ile 3D üretim yoluyla CNC işleme için kullanılacak takımları ve G kodunu oluşturma süresini kısaltır.

Ürün geliştirme organizasyonları beklenen teslim tarihini kaçırabilecekleri endişesiyle sürecin sonlarında tasarım veya mühendislik değişiklikleri yapmak istemezler. SOLIDWORKS gibi bir entegre 3D ürün geliştirme çözümü ile üreticiler, herhangi bir departmandan gelen değişiklikleri orijinal teslim tarihi üzerinde çok az ya da hiç etki bırakmadan uygulayabilir çünkü değişiklik, ilgili tüm materyallerde (ör. G kodu, belgeler) otomatik olarak güncellenir.

Bir entegre 3D ürün geliştirme ekosistemi ile üretkenliği artırma konusunda belki de en büyük potansiyele sahip olan alan, diğer tüm işlevleri desteklemek üzere ana 3D modelden faydalanmaktır. SOLIDWORKS® Visualize ile fotoğraf gerçekliğinde işleme oluşturabilir, SOLIDWORKS eDrawings ile tasarımlarınızı paylaşabilir, SOLIDWORKS Simulation ile tasarım performansını doğrulayabilir, SOLIDWORKS Costing ile tahmini üretim maliyetlerini hesaplayabilir, SOLIDWORKS CAM ile işleme için G kodu oluşturabilir, SOLIDWORKS Inspection ile kalite güvenceyi tamamlayabilir, SOLIDWORKS Composer™ ile ürün belgelerini hazırlayabilir, SOLIDWORKS MBD ile üretimi/montajı destekleyebilir ve SOLIDWORKS PDM (ürün veri yönetimi) sistemi gibi SOLIDWORKS Dağıtılmış Veri Yönetimi çözümleri ile verileri ve süreçleri yönetebilirsiniz.

2. NEDEN: MALİYETLERİ AZALTIN

Tüm ürün geliştirme ve üretim organizasyonları, zamandan tasarruf etmenin yanı sıra geliştirme maliyetlerini aynı seviyede tutmak ya da düşürmek ister. Bunun nedeni kaçınılabilecek olan gereksiz maliyetlerin satılan malların maliyetini artırarak kar marjını doğrudan etkilemesidir. SOLIDWORKS gibi bir entegre 3D ürün geliştirme ekosistemi ile sıra gereksiz tekrarlı görevleri ve bunlarla ilişkili maliyetleri ortadan kaldırarak maliyetleri azaltabilirsiniz.

Ürün geliştirme ve üretim süreciyle ilgili herkes mühendislik değişiklik emirlerinin (ECO’lar) masrafları artırdığını bilir: hem bunları uygulamak için gereken süre bakımından hem de ilgili tüm materyalleri (ör. belgeler, ambalaj) güncellemeyle ilişkili maliyetler bakımından. SOLIDWORKS gibi bir entegre 3D ürün geliştirme sistemi ile gereken ECO sayısının yanı sıra bunları uygulamayla ilişkili maliyetleri azaltabilirsiniz.

Üreticiler, SOLIDWORKS gibi bir entegre 3D ürün geliştirme çözümü ile sanal prototip üretmek için entegre tasarım simülasyonu araçlarını daha sık kullanarak fiziksel prototip üretme, kullanım sırasındaki arızalar ve garanti talepleri ile ilişkili maliyetleri azaltabilir.

SOLIDWORKS gibi bir entegre 3D ürün geliştirme ekosistemi birden fazla tek noktalı çözümle karşılaştırıldığında eğitim, yönetim ve bakım maliyetlerini azaltır.

Tüm entegre uygulamalar için aynı kullanıcı ara yüzünün kullanılması ve daha uygun maliyetli şirket içi eğitim programı fırsatları ile eğitim maliyetleri de azalır.

3. NEDEN: KALİTEYİ ARTIRIN

Pazara sunma süresini kısaltmak ürün geliştirme ve üretim organizasyonları için en önemli hedef olmakla birlikte, bunu ürün kalitesinden ve performansından ödün vermeden yapmaları gerekir. Kaliteli ürünler marka sadakatini oluşturmanın ve sağlamlaştırmanın en iyi yoludur. SOLIDWORKS gibi bir entegre 3D ürün geliştirme sistemi ile hız ve kalite arasında tercih yapmanız gerekmez çünkü her ikisine de sahip olursunuz.

SOLIDWORKS gibi bir entegre 3D ürün geliştirme ekosistemini uygulamanın en büyük avantajlarından biri sürecin içinde yaşanan insan kaynaklı hataların ortaya çıkma olasılığını en aza indirgemesidir. Bir entegre PDM sistemi ile merkezi olarak korunan ana ürün veri seti sayesinde veri değiştirme ile ilişkili insan kaynaklı hata olasılığı tamamen ortadan kalkar. İnsan kaynaklı hata olasılığının azalması demek, bir entegre platformun doğası gereği ürün kalitesi üzerinde olumlu etki yaratması anlamına gelir.

SOLIDWORKS gibi bir entegre 3D ürün geliştirme sistemi ile kullanıcılar, teslim tarihi ve bütçe baskıları karşısında kaliteden ödün vermeden süreç içinde tasarım iyileştirmeleri yapmaya devam edecek esnekliğe sahip olur.

4.NEDEN: İŞ BİRLİĞİNİ TEŞVİK EDİN

Günümüzün başarılı ürünlerinin çoğu için farklı mühendislik disiplinlerinin tek bir tasarımda birleştirilmesi gerekir. SOLIDWORKS gibi bir entegre 3D ürün geliştirme ortamı sıralı geliştirme sürecinden eş zamanlı geliştirme sürecine geçişin doğal ve sorunsuz gerçekleşmesini sağlar; bunun için ise ürün geliştirme ve üretim ile ilgili herkesin üst düzeyde iş birliği yapması gerekir. Herkes entegre araçları kullanmaya başladığında, uyumsuz uygulamaları kullanmaya bağlı veri kısıtlamalarına odaklanmak yerine ürün tasarımının öğeleri hakkında aynı veri dilini konuşmaya başlar. Ekip üyeleri ürün tasarımına daha çok ve uyumsuz veri sorunlarıyla ilgilenmeye daha az konsantre olacağından, iş birliği daha verimli ve istenir hale gelir.

Entegre SOLIDWORKS 3D ürün geliştirme ekosistemi daha fazla iş birliğini teşvik etmenin yanı sıra, üretim organizasyonlarına giderek büyüyen SOLIDWORKS kullanıcı topluluğunun geniş kaynaklarıyla iş birliği yapma olanağı da sağlar. Bu toplulukta sektör lideri satıcı desteğinin yanı sıra, çok sayıdaki aktif SOLIDWORKS kullanıcıları ile önde gelen yüksek okul ve üniversitelerde SOLIDWORKS eğitimi alan öğrenciler bulunmaktadır. SOLIDWORKS kullanıcı topluluğu üreticilere cazip bir yetenek havuzu sunmanın yanı sıra, topluluk kaynaklarına tek yerden erişmeyi sağlayan bir web portalı olan MySolidWorks, lider bileşen üreticilerinin 3D modellerini içeren indirilebilir çevrimiçi 3D ContentCentral® kataloğuna erişim ve diğer yerel SOLIDWORKS kullanıcılarıyla iş birliği yapma ve sosyalleşme fırsatları sunan SOLIDWORKS Kullanıcı Grubu Ağına (SWUGN) erişim gibi çok değerli kaynaklara sahiptir.

5.NEDEN: İNOVASYONU ARTIRIN

İnovasyon lider üreticiler açısından moda olmuş bir sözcükten daha fazlasıdır. Bunun nedeni yenilikçi ürün yaklaşımlarının ya da yenilikçi ürün özellikleri sunmanın bir pazarda dikkatleri çekmesine ya da tamamen yeni bir pazar ve ürün kategorisi oluşturmasına verilebilecek sayısız örnek olmasıdır. İnovasyon var olan pazarları dağıtabilir, yeni pazarlar oluşturabilir ve pazarda hakimiyet kurmayı sağlayabilir.

SOLIDWORKS gibi bir entegre 3D ürün geliştirme ekosisteminin olumlu etkilerinden biri, ürün geliştirme ve üretim ekiplerine normların dışına çıkma özgürlüğü vermesidir.

Üreticiler son yıllarda termostatlardan aydınlatma kontrollerine, kişisel sağlık sistemlerinden endüstriyel mekatroniklere, makineler arası iletişime ve ağ donanımı uygulamalarına kadar çok çeşitli yenilikçi IoT ürünleri piyasaya sürmüştür. SOLIDWORKS gibi bir entegre 3D ürün geliştirme ortamı ile siz de yenilikçi IoT ürünlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde geliştirebilirsiniz.

Bazen de ürünü ambalajı satar. Tabi ambalaja gerekli önemi veriyorsanız! Ambalaj tasarımı ve üretimi de SOLIDWORKS gibi bir entegre 3D ürün geliştirme sisteminden faydalanabilir. Ambalajlama tasarımını “topla-dağıt” tipi bir entegre sistemde ana ürün verisine bağlamanın belirgin avantajı, ambalaj tasarımının da içindeki üründe yapılan değişiklikleri otomatik olarak yansıtacak olmasıdır. Bir entegre ortamın sağladığı daha fazla hız, esneklik ve özgürlük ile ambalaj tasarımcıları maliyetleri düşürmek, görünümü iyileştirmek ya da ürün ambalajını kolay açılır hale getirmek için opsiyonel ambalajlama yaklaşımlarını araştırabilirsiniz.

SOLIDWORKS gibi bir entegre 3D ürün geliştirme çözümü ile inovasyon sadece ürünün kendisini geliştirmenin ötesine geçerek pazarlama, belgelendirme ve müşteri desteği anlamında da yenilikçi yaklaşımlar kullanmayı kapsar. Örneğin, SOLIDWORKS ile üreticiler pazarda ilgi veya heyecan uyandırmak için üretim öncesinde entegre SOLIDWORKS Visualize yazılımını kullanarak fotoğraf gerçekliğinde çarpıcı pazarlama görüntüleri yaratabilir. Üreticiler, entegre SOLIDWORKS Composer yazılımı ile bir ürünün kullanımını veya montajını animasyonlarla anlatan etkileşimli, animasyonlu çevrimiçi ürün kullanım kılavuzları ya da müşterilerin akıllı telefonlarındaki bir uygulama ile QR kodunu tarayarak hızlı ve kolay biçimde yedek parça siparişi verebileceği etkileşimli çevrimiçi parça kılavuzları yayınlayabilir. Elbette bu materyaller ana ürün verilerine bağlı olduğundan, ürün değişikliği yapıldığında bunlar da otomatik olarak güncellenir.