İpuçları

ana sayfa > İpuçları > SolidWorks – Çizim ve Tablo ile Çoğaltmada Konumlandırma

SolidWorks – Çizim ve Tablo ile Çoğaltmada Konumlandırma

SolidWorks, kullanıcılarına sunduğu birçok çoğaltma yöntemi ve bu yöntemlerin özel seçenekleri ile tasarım süreçlerinin kısalmasını sağlamaktadır.

“Çizim ile Çoğaltma” ve “Tablo ile Çoğaltma”
komutları tanımlanan noktalara göre çoğaltma işlemi yapar. Çoğaltmada çizimden faydalanırken, çizim içindeki noktalar; tablodan faydalanırken de girilen koordinat değerleri kullanılır. Bu iki çoğaltma yönteminde de çoğaltma sonucu oluşacak konumlandırma aynı özellikle kontrol edilir: “Referans noktası” seçeneği ile konum düzenlenir.

Aşağıda ''Referans Noktası'' seçeneği, “Çizim ile Çoğaltma” komutu kullanılarak anlatılmıştır.

• Resimde gösterildiği gibi kesme işlemi yapılmış bir plakaya, çoğaltma işleminde kullanmak üzere noktalar eklenmiştir.• “Çizim ile Çoğaltma” komutuna girdikten sonra kesme unsuru ve çoğaltmayı yönetecek noktaları içeren çizim (Sketch) seçilir. Bu seçimden sonra, çoğaltılmak üzere seçilen unsurun merkezi ile çizimdeki noktaların kesiştiği gözlenir.

  • Eğer çoğaltmanın merkeze göre yapılması istenmiyorsa;, komut içindeki “Seçili Nokta” özelliği etkinleştirilir ve geometri üzerinden bir nokta seçilir.


• Aşağıdaki resimde çoğaltılan unsurun bir köşesi seçilmiştir. Bu seçim, çizim noktaları ile çoğaltılan unsurun seçili köşesinin kesişmesini sağlamış; çoğaltma sonucunu değiştirmiştir.

  • Yapılan seçimden sonra çıkacak iki farklı sonuç aşağıdaki resimdeki gibi olacaktır. (Oluşturulan kırmızı referans çizgileri ile hizalama farkı açıkça gözlenmektedir.)

yenasoft takvim There are no events to display
< tüm İpuçları